• CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

   CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

  Phân phối trong nước

  BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC

  ĐC: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM.
  ĐT: (+84-28) 3855 8411   (+84-28) 3853 7949   (+84-28) 3855 5780
  Fax: (+84-28) 3855 2304
  Email: daihocyduoc@ump.edu.vn

  TOP