• CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

   CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

  Liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THANG 9

  Địa chỉ: 11 Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 730 755 88 | (028) 730 722 88 
  Email: cty23.9@23thang9pharma.com

 • NXYXJ5
 • LÀM LẠI GỞI ĐI
  TOP