• CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 23/9

   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 23/9

  Phân phối trong nước

  BV NGUYỄN TRÃI

  Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
  Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn

  TOP