• CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

   CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

  Phân phối trong nước

  BV CHỢ RẪY

  Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Email: bvchoray@choray.vn

  Điện thoại: (84-028) 3855 4137 - (84-028) 3855 4138 | Fax: (84-028) 3855 7267

  TOP